Veiligheid en Arbobeleid

Wist u dat ook kleine bedrijven (<25 medewerkers) verplicht zijn om een gedegen arbobeleid te voeren? U kunt hier meer lezen over alle verplichtingen die u als werkgever heeft.
Een goed arbobeleid houdt uw medewerkers in goede conditie en zorgt voor een gezonde werkomgeving.
Het uitgangspunt van uw arbobeleid is de RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit document waarin alle aspecten van uw arbobeleid belicht worden, moet uiterlijk elke drie jaar bijgewerkt worden. Per branche is een aangepaste RI&E beschikbaar. U kunt de RI&E voor de medische/veterinaire praktijk hier vinden.

Voor uw medewerkers en bezoekers is een BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie onontbeerlijk. De overheid heeft beschreven dat elk bedrijf met medewerkers en bezoekers zich moet beraden op de BHVorganisatie. Dus ook als u een zeer kleine praktijk heeft moet u minimaal 1 hulpverlener beschikbaar hebben. Het volgen van een BHVcursus is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Hiervoor zijn in elke regio goede 2-daagse opleidingen te vinden. BIG-geregistreerden krijgen meestal vrijstelling op het EHBO-gedeelte!

Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers hoeft de RI&E niet getoetst te worden. U kunt de RI&E zelf in vullen, of dit overlaten aan een ervaren praktijkmanager. Het invullen van de RI&E moet zorgvuldig gebeuren en u loopt nogal eens tegen specifiek taalgebruik aan. Door het inzetten van een praktijkmanager kunt u zich veel tijd en moeite besparen! Tevens biedt dit een kritische blik op uw arbobeleid. Zorgvuldig met uw medewerkers en de werkomgeving omgaan behoort bij goed werkgeverschap en kan schelen in het ziekteverzuim in uw team.

Op het gebied van uw arbobeleid kunt u mij voor korte eenmalige projecten inzetten of voor langere tijd aan het team verbinden.
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

  • Het invullen van uw branchegerichte RI&E
  • Opstellen en eventueel begeleiden van een verbeterplan vanuit de aandachtspunten RI&E
  • Implementeren arbobeleid in uw team
  • Opzetten van uw BHV organisatie, ook voor zeer kleine bedrijven is dit verplicht!
  • Mogelijk aanpassen van uw verzuimbeleid en contact met arbodienst

Neem gerust contact met mij op voor het plannen van een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Dan bespreken we waar u behoefte aan heeft!

Comments are closed.