Personeelsmanagement

Medewerkers hebben recht op begeleiding bij hun loopbaan, willen graag in een gezellig team werken en soms worden ze ook voor langere tijd ziek. Allemaal managementtaken waar u in principe niet voor bent opgeleid. Het kost u daarom vaker meer tijd om de juiste wet- en regelgeving te vinden en uiteindelijk de juiste koers te varen dan een ervaren praktijkmanager.

Ik kan u veel zorgen uit handen nemen. Niet alleen kost het u minder inspanning in tijd (en dus geld), maar u kunt zich weer richten op uw patiënt. En ook niet onbelangrijk: de fijne band met uw medewerkers wordt niet verstoord door soms moeilijke gesprekken.

Op het gebied van personeelsmanagement kunt u mij voor korte eenmalige projecten inzetten of voor langere tijd aan het team verbinden.
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

  • Up-to-date maken van uw arbeidsovereenkomsten, functiebeschrijvingen en personeelsdossier
  • Begeleiden van sollicitatieprocedures
  • Implementeren van een functionerings- en beoordelingscyclus
  • Begeleiden van talentvolle medewerkers naar bijvoorbeeld een managementfunctie. Klik voor meer informatie hier.
  • Begeleiden van niet goed functionerende medewerkers en het opbouwen van een goed dossier.Klik voor meer informatie hier.
  • Implementeren van een online/digitaal roosterprogramma
  • Begeleiden van verandertrajecten of cultuuromslag binnen uw team
  • Begeleiden van verzuimtrajecten in het eerste of tweede ziektejaar

Neem gerust contact met mij op voor het plannen van een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Dan bespreken we waar u behoefte aan heeft!

Comments are closed.