Loopbaan

Bijna 20 jaar geleden ben ik mijn loopbaan gestart als fysiotherapeut. Op dat moment was er niet veel werk voor startende fysiotherapeuten en na een aantal tijdelijke banen ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven. Het was al snel duidelijk dat ik, naast een hart voor de zorg, ook een talent voor organiseren en plannen heb. Als intercedente bij een uitzendbureau voor onder andere dokters- en tandartsassistenten kon ik dit talent inzetten.

In 2002 heb ik de overstap naar de re-integratie en verzuimbranche gemaakt. Na in een aantal jaar honderden cliënten van het UWV naar een baan geholpen te hebben, ben ik in 2006 gestart bij het toenmalige SW (sociale werkvoorziening) bedrijf van de IJmond-gemeenten. Als snel was ik, naast re-integratiedeskundige en arbeidsdeskundige, gegroeid naar teamleider van een groot team HBO-professionals. Vijf jaar lang heb ik leiding gegeven aan re-integratiedeskundigen en jobcoaches. Hier heb ik de kunst van het leidinggeven aan professionals geleerd EN uitgebreide kennis van arbeidsrecht en verzuim opgedaan. Een periode waar ik met veel plezier op terug kijk!

In 2011 wilde ik mijn managementvaardigheden vergroten en werk sindsdien als manager in de zorg. Eerst als locatiemanager in een verpleeghuis, later als praktijkmanager voor een medisch centrum.

In het verpleeghuis heb ik een gedegen management-ontwikkeltraject doorlopen samen met mijn collega-managers. Elke twee weken werden we terug in de schoolbanken geplaatst en getraind in verander- en kwaliteitsmanagement. Het begeleiden van een cultuuromslag, zoals het werken in zelfsturende teams, was een groot onderdeel van ons werk. De geplande transitie in de verpleeg- en verzorgingshuizen is daardoor beter verlopen.

Als praktijkmanager in verschillende praktijken heb ik het personeelsbeleid vorm gegeven, een functionerings- en beoordelingscyclus geïmplementeerd en verschillende themaweken op het gebeid van werkdruk, veiligheid en ergonomisch werken georganiseerd.
Tevens begeleidde ik, met succes, meerdere sollicitatieprocedures en zijn alle arbeidsovereenkomsten toekomstbestendig.
Naast het personeelsbeleid was ik verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid (jaarplannen, jaarverslagen en beleidsplannen) en is telkens het NPA-keurmerk behaald.
Voor een groot medisch centrum is onder mijn begeleiding een online roosterprogramma geïntroduceerd. Hierdoor is het plannen en roosteren van de diverse spreekuren, toekennen van verlofdagen en plannen van waarnemers efficiënt en transparant geworden.

Naast deze grotere projecten heb ik als praktijkmanager ook zorg gehad voor het voorzitten van diverse werkgroepen en het artsenoverleg, het begeleiden van de huisartsen naar een nieuwe rechtsvorm voor het samenwerkingsverband (PraktijkKosten Combinatie) en was ik verantwoordelijk voor de implementatie van het ARBObeleid (RisicoInventarisatie & Evaluatie en BHV).

De zorgbranche blijft voor mij een zeer fijne plek om te werken. Als praktijkmanager kan ik al mijn ervaringen tot nu toe en mijn capaciteiten als leidinggevende en projectmanager inzetten. Sinds 2016 werk ik, naast mijn opdrachten als praktijkmanager, ook voor een zorggroep. Zodoende kom ik wekelijks bij vele huisartsenpraktijken over de vloer. Neem gerust contact met mij op voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek; wie weet is er een taak die u aan mij over kunt laten!

Comments are closed.